• Merhaba Ziyaretçi, moderatör alımlarımız başlamıştır. Başvuru için buraya tıklayınız.
  • Merhaba Ziyaretçi, sizlerle daha iyi bilgi alışverişi yapmak adına Kiymetlitaslar.com forum yazılımı aktif durumdadır.

ELMAS VE TÜRKİYE GERÇEĞİ̇ 5

Zavaranga

New member
Katılım
28 Haz 2018
Mesajlar
5
Beğeniler
1
Konbuyu başlatan #1
Lamproit denilen özel bir volkan diyebileceğimiz Elmas barındırabilen jeolojik oluşumlardan bahsettik,bulunduğu yerin nasıl olduğu ve bulunacağına ilişkin bilgiler verdik,konuya devam edelim.
Lamproitler tek tip değildir.Kimberlitelerde keza öyle.Fakat lamproit çeşitleri daha fazladır.Bulunan bacanın hangi tipe girdiği uzmanlık gerektiri ve iyi bir labaratuvar,ekipman desteği şarttır.Ancak kabaca diyebiliriz ki bu tür oluşumlar da potasyum oranı yüksektir,Nadir Toprak Elementleri yoğun bulunur,Karbonatlı kayaçlardır,altın ihtiva ederler,bazıları mika bakımından zengindir,ultramagik veya mafik yapıdadır(bunun anlamı minör elementlerde silis düşük mağnezyum yüksek demektir),nikel ve krom yüksektir,bazı tipleri bol “lösit”minerali içerir.
Tekrar bir toparlama yaparsak;Elmas çok kıymetli ve az bulunan(az oluşan değil!)bir değerli taştır.Eski bilgilerin değişmesi ile birçok şekilde bulunabileceği anlaşılmıştır,bunlar;kimberlit bacaları,lamproit bacaları,lamprofirler,impakt bölgesi,ırmak ve derelerde “plaser yatak”olarak,denizlerde aynı şekilde,meteor içinde(karbonado olarak),uzayda(şimdilik erişim imkansız),az miktarda olsada “sedimanter yataklarda”,”harzburgite”lerde.Şimdilik bilinenler bunlar,ama yakın zamanda başka jeolojik oluşumlarda bulunması olasılık dışı değil.
Dünyada tek ülkede(Hindistan)bulunarak devam edilen arama çalışmaları Hale’n hızla sürmekte olup,artık az veya çok Elmas bulunan ülke sayısı otuzlu rakamları geçmiştir,bunlardan yirmi kadar ülke ciddi üretim yapmakta olup,toplamda hala Afrika kıtası birinciliğini korumakta olmakla birlikte bilhassa Kanada,Avusturalya,Rusya,Çin,Brezilya dikkat çekmektedir.Güney Afrika Cumhurriyeti uzun yıllar Elmas üretiminde başı çekmesine rağmen halen toplam da düşmekle birlikte üretimi sürdürmektedir.Rusya ve Çin’in üretimi artıracağı aşikardır.Dikkat edilirse hiç Avrupa ülkelerinden bahsetmiyoruz,bu kıta da Elmas ancak kuzey kısımlarında az miktarda bulunmuştur(Finlandiya)
Birazda “lamprofir bacalarından bahsedelim.İşin gerçeği şu ki,bacalar içinde en az bilgi sahibi olduğumuz bir oluşumdur.Önceleri Elmas ihtiva edeceği düşünülmemişti Ancak az miktarda da olsa içerdiği fesbit edilmiştir,küçük işletmeler için uygun olabilir.Bu bacalar da diğerleri gibidir ama büyüklükleri daha küçük olup,tesbit edilmeleri daha problemlidir.Lamprofirler diğer bacalara her jeolojik dönemde oluşabillmeleri ile ayrılık gösterir.Bunlarda da mafik veya ultramafikyapı vardır.Genelde nikel ve yine krom yüksektir,en ilginç de büyük oranda altın ihtiva etmeleridir.Bilindiği gibi üç Kaya çeşidinden(mağmatik,metamorfik,sedimenter)en fazla altın mağmatik kayaçlarda bulunur Ancak bulunma miktarı milyarda düzeyindedir.Bu bacalarda ise mağmatik kayaçlardan 100.000 kez daha fazla altın bulunabilir(burada yanlış anlamalara mani olmak için bir açıklama şart;altın her yerde bulunur ama çok düşük düzeydedir.Altının ekonomik olarak işletilebilmesi için büyük miktarda zenginleşmesi gerekir.Herhangibir yerde altının varlığından söz edebilmek için normaline göre en az 250-300misli zenginleşmiş olması gerekir.Normalde istenen ise 1000 mislinden yüksek olması gerekir Ayrıca bulunan yerin konumu da işletilebilmesi için uygun olması gerekir,önemli bir husus da rezerv miktarıdır rezerv yükseldikçe tenör düşük de olsa rantabıl olabilir.Altın litosferde(yerkabuğunda)milyarda 0.4oranında bulunur.Değişmekle birlikte ekenomik bir işletme milyonda 2-5oranında olabilir.Eskiden daha yüksek oranlar istenirdi Ancak rezervlerin tükenmesi ve liç yöntemi nedeniyle daha düşük tenörlerde işletmek mümkün hale gelmüştir.Lamprofirlerin önümüzde ki dönemlerde daha aranır olacağı açıktır.
Bu yazının asıl sebebi dahiline dönersek,Ülkemizde Elmas olması olasılığı çok yüksektir.Bulunabirliği artırmak için devletin işin içine girmesi elzemdir bu konu diğer maden veya değerli taşlardan farklılıklar göstermektedir.Üniversite ve şirketlerin iş birliği şarttır.Amatör araştırmacıların önemi kavranılmalıdır.Elmas aranıp bulunması yüksek maliyetlere sebeb olmaktadır.Fakat bulunduğu takdirde yüksek geri dönüşümü vardır. En önemli ve anlaşılması gereken konu dünyayı esas alırsak,Elmas hiç de az olan bir mineral değildir.Yerin altı Elmas ile doludur,Bütün mesele var olan elmasın nereden yeryüzüne çıktığıdır.Altın,platin gibi değerli madenlerden çok önemli farklılığı,bu madenlerin güneş sistemi dışından gelen “yabancılar”olmalarına karşın Elmas bu anlamda “yerli”bir üründür.Elmasın ana ve tek malzemesi “karbon”elementidir bu element de hem Evren’de hem de dünyada çok bulunur.Dünya milyarlarca yıldır Elmas üretiyor,tükenme ihtimali yoktur.Unutulmamalıdır ki Batı önde olmanın avantajlarını kötüye kullanmakta olup diğer kültür ve devletlerin kendilerine yetişmesini engel olmak için uzun yıllardır bilgi ve teknolojiyi saklamakta ve de çok pahalıya satmaktadır.Bu durum göz önüne alınarak kritik maden ve değerli taşlar aranması ve işletilmesi zorunludur.Bilginin bilerek yanlış veya geç verilmesi geçmiş dönemlerde olmuş ve olmaktadır bunun anlamı Batının her verdiği bilginin doğru kabul edilmesinin vahim sonuçları olacağıdır.Aynı durum Elmas aranmadı,bulunmadı ve işletilmesinde de geçerlidir.Bu nedenle bu tip konularda ileri gitmiş Doğu ülkeleri ile işbirliği şarttır(Çin,Rusya vs.)Aydınlarımız ve bilim insanlarımız “Elmas teorisi diyor ki...”benzeri düşüncelerden arınmalıdır çok açık şekilde geçmişte Elmas çıkmaz denilen yerlerden Elmas çıkarılmıştırörnekleyelim;1971 kadar lamproitlerde Elmas olacağına dair bilgi yoktu tek kaynak kimberlite bacaları biliniyordu Ancak Avusturalya’da “argle”bacası bulundu ve ardından diğerleri geldi.Şu anda Argyle bacası dünyanın en verimli Elmas yatağıdır hatta renkli elmasında nerdeyse tek kaynağı durumundadır.Daha sonra ise lamrofir bacalarında Elmas olduğu tesbit edilmiştir(şöyle düşünebiliriz,Elmas yeryüzüne çıkmak için bir yolunu buluyor!)
Metin UYSAL
Emekli
 

Ekli dosyalar

Son düzenleme: